Postare editură

Editura Singur

Editura SINGUR a fost înfiinţată la Bucureşti, în anul 2002, doar pentru a tipări cărţile lui Ştefan Doru Dăncuş. Ulterior, a fost mutată la Târgovişte şi au fost editaţi şi alţi autori, ajungându-se în acest moment la editarea a 90-100 de titluri pe an.

Această anvergură editorială a dus la înfiinţarea Asociaţiei „Grup Media SINGUR”, urmărindu-se în acest fel şi mediatizarea/ popularizarea autorilor publicaţi (prin site-ul www.revistasingur.ro şi revista SINGUR în format tipărit, organizarea de lansări de carte, participări la diverse târguri de carte şi evenimente culturale etc.).

Au existat şi există, desigur, şi autori ale căror manuscrise au fost respinse dar numele acestora nu au fost şi nu vor fi făcute publice.

Editura SINGUR s-a orientat mai mult spre editarea unor autori necunoscuţi sau aproape necunoscuţi publicului, promovând astfel nume noi. Demn de reţinut este şi faptul că se editează, periodic, antologii literare, acest fapt contribuind la analiza pulsului literar anual.

Ștefan Doru Dăncuș

Distribuie:
Share on Pinterest

Lasă un răspuns